TALLERS PER INFANTIL

Objectius del taller:

-Estar en contacte amb el compás.

-Moure el cos a ritme de la música.

-Conèixer les possibilitats sonores del nostre cos.

-Fomentar l'expressió lliure i la creativitat.

TALLERS PER PRIMARIA

Objectius del taller:

-Estar en contacte amb el compás.

-Moure el cos a ritme de la música.

-Conèixer les possibilitats sonores del nostre cos.

-Fomentar l'expressió lliure i la creativitat.

-Treballar l'escolta grupal mitjançant el joc.

-Treballar en grup.

-Aprendre una coreografia.

 

TALLERS SECUNDARIA I BATXILLERAT

Objectius del taller:

-Estar en contacte amb el compás.

-Moure el cos a ritme de la música.

-Conèixer les possibilitats sonores del nostre cos com a instrument rítmic.

-Conèixer i aplicar diferents recursos musicals com el cànon, polirritmies i patrons bàsics de la percussió

-Treballar eïnes d'improvització.

-Conèixer exercicis tècnics de la percussió.

-Realitzar una coreografia.

-Fomentar l'expressió lliure i la creativitat.

-Treballar l'escolta grupal mitjançant el joc.

-Treballar en grup.